Ivan Saktor: Kto som?

Rodený Lučenčan, srdcom Bystričan a dušou revolucionár. Vždy som z presvedčenia bojoval za ľudí, či už ako šéf odborov, alebo primátor krajského mesta. Ako odborár som začínal v základnej organizácii a postupne som sa vypracoval až na prezidenta Konfederácie odborových zväzov. Po víťazstve vo voľbách v roku 2006 ma počas 4 rokov plne zamestnávala práca primátora Banskej Bystrice. Po vypršaní mandátu som sa venoval rodine a podnikaniu. Vyrušilo ma však to, ako vyzerá vedenie nášho kraja a hlavne, kam to speje. Uprednostňujem stály dialóg, ktorého výsledkom má byť dohoda výhodná pre všetky strany.

 Prečo kandidujem na predsedu BBSK? 

Je to moje vnútorné rozhodnutie. Chcem, aby náš kraj fungoval tak, ako má. Tento kraj nefunguje tak, ako iné. Tie využívajú eurofondy určené aj pre náš kraj, ktoré im boli prerozdelené kvôli nekompetentnosti a chybám súčasného vedenia BBSK. Ľudia nesmú byť potrestaní za  to, čo sa dialo počas uplynulých 4 rokov.

Skúsenosť – Odbornosť – Schopnosť vyjednávať

Dokážem komunikovať na najvyššej úrovni, tú vládnu nevynímajúc. Viem, že riadenie kraja si vyžaduje okrem skúseností s komunálnou politikou aj odbornosť, schopnosť vyjednávať, mať za sebou výsledky a pred sebou jasnú víziu. Toto všetko mám, a preto kandidujem na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Ivan Saktor.

Vyhlásenia a články Ivana Saktora – kandidáta na župana BBSK

 

Ivan SAKTOR: Vláda svoje slovo učiteľom nedodrží

Učitelia sa právom cítia oklamaní a sklamaní. Prísľub Vlády SR zvýšiť platy pedagogických aj nepedagogických zamestnancov o 6 % od 1. 9. 2017 sa nevyplní. Podľa Ministra financií Petra Kažimíra majú samosprávy dostatok príspevkov na to, aby zvýšili platy, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) tvrdí, že prostriedky nemajú. ZMOS však nereprezentuje stredné školstvo. Banskobystrický…

Nedávno som podporil založenie združenia primátorov a starostov Banskobystrického kraja a Liptova „Iniciatíva stredné Slovensko“ na čele s predsedom Jánom Noskom. Cieľom tohto združenia je vyvinúť tlak na vládu SR, Ministerstvo dopravy SR a vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti, aby sa po dlhých rokoch dobudovala moderná cestná sieť a severojužné prepojenie Slovenska, hlavne rýchlostná cesta R1 z Banskej Bystrice do Ružomberka. Zároveň zastávam …

Už keď súčasný predseda BBSK podal návrh meniť tri mesiace pred voľbami počty poslancov vo volebných obvodoch bez akejkoľvek odbornej analýzy a predchádzajúcej diskusie s poslaneckými klubmi, označil som tento zámer za neúctu voči občanom. To, že na svojom scestnom návrhu trvá aj po pondelkovom faktickom odmietnutí poslancami BBSK bez rozdielu politických tričiek a tvrdohlavo ho prenáša …

Mzdy učiteľov a sociálnych pracovníkov v našom kraji musíme zvýšiť. Je nepredstaviteľné, aby tieto povolania, ktoré sú skôr poslaniami, boli tak zle finančne ohodnotené. Náš kraj mal za posledné roky o 81 miliónov € vyššie príjmy. Pritom za toto obdobie sa znížila hodnota majetku o 30 miliónov €, málo sa investovalo. Pýtam sa, kde sú …

Banskobystrický kraj má investičný potenciál a dostatok pracovnej sily s kvalitnými vysokými i strednými školami. To by však malo byť zaväzujúce pre krajskú i miestne samosprávy, aby vzájomne skoordinovali svoje kroky pri vytváraní vhodných podmienok pre prijatie nových investorov, v prípade potreby aj s pomocou vlády. Vyjadrenia generálneho riaditeľa SARIO Róberta Šimončiča, ktorého osobne poznám, sú povzbudivé i zaväzujúce zároveň. Táto …

Správa z tlače: „154 miliónov eur môžu získať regióny Žilinského samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v novom období 2014 – 2020. Podľa župana Juraja Blanára sú výzvy zamerané na rekonštrukcie ciest, skvalitnenie sociálnej infraštruktúry, školstva, zdravotníctva či podporu regionálneho rozvoja s uplatnením ekologických princípov. Celkovo bolo v Žilinskom kraji zatiaľ predložených 160 projektových zámerov.“ …

Ak chce niekto presadiť tzv. prelomový dokument na slovenskej volebnej scéne – Memorandum o vzájomnej podpore kandidátov na nového predsedu BBSK, tak by si jeho autor či autori mali uvedomiť, že o takých vážnych témach treba korektne rokovať. Vyhlasovať nejaký plán bez akejkoľvek snahy o konzultáciu, sa rovná takmer s istotou neúspechu iniciatívy. Som za rovnosť šancí pre všetkých …

Nedostatočné zvyšovanie životného minima spôsobí v budúcnosti vznik veľkých spoločenských rozdielov. Tí, čo majú, budú mať ešte viac. A tí, čo si nevedia pomôcť vo svojich životných situáciách, budú stále chudobnejší. Takouto valorizáciou sa okruh ľudí, ktorí spadnú do zóny chudoby, ešte zväčší. Vládna koalícia, ktorá je z veľkej časti tvorená stranou sociálno-demokratického charakteru, by nemala len …

Error fetching: cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time.