Banskobystrický kraj má investičný potenciál a dostatok pracovnej sily s kvalitnými vysokými i strednými školami. To by však malo byť zaväzujúce pre krajskú i miestne samosprávy, aby vzájomne skoordinovali svoje kroky pri vytváraní vhodných podmienok pre prijatie nových investorov, v prípade potreby aj s pomocou vlády.

Vyjadrenia generálneho riaditeľa SARIO Róberta Šimončiča, ktorého osobne poznám, sú povzbudivé i zaväzujúce zároveň. Táto agentúra má vraj dnes rozpracovaných 16 projektov za približne pol miliardy eur pre Banskú Bystricu, ktoré by v prípade úspešnej realizácie všetkých týchto investícií mohli postupne vytvoriť v našom kraji až 7 tisíc nových pracovných miest.

Kraj môže takisto prispieť k fungujúcej spolupráci medzi vládou, odbormi a podnikateľmi hlavne pozemkami s pripravenými sieťami pre priemyselné parky či dopravnou infraštruktúrou so zázemím pre nové pracovné sily s dostatočnou kvalifikáciou. Nikto a nič k nám nepríde samo od seba, musíme preto niečo urobiť.

Viem si predstaviť aj zapojenie Rómov do práce pre investorov, pretože tí musia ísť do roboty. Aj za cenu toho, že by ich za prácou vozili krajské autobusy. Je to príležitosť pozdvihnúť životnú úroveň našich ľudí aj v sférach, v ktorých pokrivkáva za celoslovenským priemerom. Preto sa v tejto veci musia angažovať najvyšší predstavitelia kraja i miest v okresoch.