Profily kandidátov na županov vyšších územných celkov. Vyberte si kraj a pozrite si kandidátov, ktorí majú záujem o post župana vybraného kraja.


topky mapka


Nitriansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj Trenčiansky kraj Košický kraj Banskobystrický kraj Prešovský kraj Žilinský krajSamosprávny kraj alebo vyšší územný celok (skrátene VÚC, hovorovo župa, kraj) je najvyššia územná samosprávna jednotka na Slovensku. Jej územie je v súčasnosti identické s územím kraja. Inými územnými samosprávnymi jednotkami sú obce. Na čele samosprávneho kraja stojí predseda samosprávneho kraja (resp. predseda vyššieho územného celku), ktorý sa zvykne neformálne označovať aj ako župan.

Samospráva

Samospráva na úrovni samosprávnych krajov sa vykonáva prostredníctvom volených orgánov. Do pôsobnosti samosprávnych krajov patria napríklad cesty II. a III. triedy (okrem Bratislavy a Košíc), stredné školstvo, zdravotnícka sústava, kultúrne ustanovizne a iné.

Volené orgány

Samosprávne orgány sú volené obyvateľmi. Obyvatelia s volebným právom volia každé štyri roky zastupiteľstvo samosprávnych krajov a predsedu samosprávneho kraja, nazývaného aj župan. Každý okres kraja má podľa počtu obyvateľov pomerný počet poslancov v krajskom zastupiteľstve, ktorí sú volení väčšinovým spôsobom t. j. zvolený je príslušný počet poslancov z kandidátov s najväčším počtom získaných hlasov.
Pokiaľ ide o župana, ten je zvolený na celokrajskej úrovni. Aby bol zvolený za župana, kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.

Počet obyvateľov, rozloha, hustota zaľudnenia a počet obcí v samosprávnych krajoch na slovensku

Kraj Počet obyvateľov Rozloha v km² Počet obyvateľov
na 
km²
Počet miest
a obcí
Počet miest Počet okresov
Bratislavský 641 892 2 052,5 313 73 7 8
Trnavský 561 156 4 146,6 135 251 17 7
Trenčiansky 588 816 4 502,0 131 276 18 9
Nitriansky 680 779 6 343,8 107 354 15 7
Žilinský 690 778 6 808,7 101 315 19 11
Banskobystrický 651 509 9 454,4 69 516 24 13
Prešovský 822 310 8 973,9 92 665 23 13
Košický 798 103 6 754,5 118 440 17 11
Celkovo:  5 435 343 49 036,4 111 2 890 140 79