Nedostatočné zvyšovanie životného minima spôsobí v budúcnosti vznik veľkých spoločenských rozdielov. Tí, čo majú, budú mať ešte viac. A tí, čo si nevedia pomôcť vo svojich životných situáciách, budú stále chudobnejší. Takouto valorizáciou sa okruh ľudí, ktorí spadnú do zóny chudoby, ešte zväčší.

Vládna koalícia, ktorá je z veľkej časti tvorená stranou sociálno-demokratického charakteru, by nemala len hovoriť o odstraňovaní chudoby. Mala by chudobu aj reálne odstraňovať.

Jedným z účinných nástrojov je aj zvyšovanie úrovne životného minima. Od tejto úrovne sa odvíjajú mnohé sociálne dávky pre ľudí, ktorí sa nachádzajú na hranici chudoby, respektíve v zóne hranice chudoby. Práve nízke zvyšovanie úrovne životného minima ohrozuje týchto ľudí, ktorí upadnú do väčšej chudoby, než v akej žijú v súčasnosti. Vývoj príjmov celej spoločnosti je dôležitý pre posudzovanie krajiny.

Podporujem stanovisko odborov, ktoré prezentovala na tlačovej konferencii viceprezidentka Monika Uhlerová. Celý mechanizmus valorizácie životného minima treba zmeniť. Neodráža skutočnú situáciu sociálne najslabších skupín obyvateľstva, ktorú tvoria najmä ľudia závislí na sociálnych dávkach.

Vládna koalícia na čele so stranou, ktorá sa nazýva sociálno-demokratickou, by mala dbať na zmenšovanie príjmových rozdielov. Krajina, ktorá podľa zahraničných hodnotení napreduje míľovými krokmi, by sa mala postarať o tých, ktorí to sami nedokážu. Dobrá ekonomika sa má postarať o tých, ktorí to potrebujú.

Čo je to za krajina, ktorá podporuje len bohatých?

Ivan Saktor - kandidát na župana BBSK
Ivan Saktor – kandidát na župana BBSK

 

 

 

Pridaj komentár