Nedostatočné zvyšovanie životného minima spôsobí v budúcnosti vznik veľkých spoločenských rozdielov. Tí, čo majú, budú mať ešte viac. A tí, čo si nevedia pomôcť vo svojich životných situáciách, budú stále chudobnejší. Takouto valorizáciou sa okruh ľudí, ktorí spadnú do zóny chudoby, ešte zväčší. Vládna koalícia, ktorá je z veľkej časti tvorená stranou sociálno-demokratického charakteru, by nemala len […]