Prečo do toho idem?
Po viac ako desiatich rokoch pôsobenia na pozícii primátora mesta cítim, že som nadobudol dostatočné skúsenosti a zručnosti byť pripravený zvládnuť aj výzvu, akou je pozícia predsedu samosprávneho kraja. Domnievam sa, že som dostatočne odborne pripravený viesť po miestnej samospráve aj regionálnu samosprávu.

ÚSPEŠNÝ PRÍBEH
Keď som sa v roku 2006 rozhodol prvýkrát kandidovať na funkciu primátora mesta, mal som jasnú predstavu a víziu, čo chcem s mestom urobiť. Okrem toho som mal aj program a kvalitných ľudí, s ktorými už tretie volebné obdobie spoločnú víziu napĺňame. I v tomto prípade chcem stavať na kvalitnom programe s kvalitnými ľuďmi. Sú to ľudia politicky nezávislí, úspešní vo svojich profesiách. Skúsení s odhodlaním a novou energiou pomôcť tomuto kraju.
Verím, že tento úspešný príbeh zo samosprávy je možné opakovať aj na regionálnej úrovni.

5 reštartov Štefana Škultétyho
Pred štyrmi rokmi nám bola sľubovaná kvalitatívna ako aj generačná výmena. Nemám pocit, že by naši voliči – obyvatelia kraja – pocítili nejakú zmenu. Súčasný župan sa uspokojil so stavom, ktorý zdedil. Uspokojil sa s tým, že bude politický a stranícky údržbár. Kraj potrebuje opäť začať, naštartovať sa odznova. Kraj potrebuje reštart!
1. REŠTART v transparentnosti – Od roku 2011 sme nepretržite najmenej transparentný kraj podľa rankingu, ktorý pravidelne vydáva Transparency International Slovensko.
2. REŠTART v riadení nemocníc– Podľa inštitútu INEKO patria naše župné nemocnice v porovnaní s ostatnými všeobecnými nemocnicami medzi najhoršie v hospodárení a kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti.-
3. REŠTART v budovaní cestnej infraštruktúry. Za štyri roky vlády súčasného župana nepribudol v TSK ani kilometer cesty postavenej z toľko sľubovaných fondov EÚ. Nemáme žiadne nové cyklochodníky, nehovoriac o neexistencii integrovanej dopravy.
4. REŠTART v rozmýšľaní o senioroch – náš kraj neuveriteľne rýchlo starne. Podiel ľudí v postproduktívnom veku narástol z 11% na 15% a bude rasť. Nevidím žiaden plán, ako bude kraj čeliť tomuto problému.
5. REŠTART školstva – Podľa rankingu slovenských škôl, ktorý robí každoročne INEKO, máme štyri základné školy v TOP 10 ZŠ v poslednom zverejnenom rebríčku, ale nemáme v ňom žiadne gymnázium. Počet študentov zapojených do programu duálneho vzdelávania je na úrovni štatistickej chyby. Naši absolventi tvoria najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných.

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT
Dospel čas, aby tento kraj mal konečne nezávislého župana. Župana, ktorý nevznikne na základe rozhodnutia straníckych centrál a na základe koaličných handlov politických strán. Kraj potrebuje župana, ktorý sa nebude báť povedať svoj názor nahlas, ktorý bude mať kraj na prvom mieste vo svojich prioritách. Nebude sedieť na dvoch stoličkách a jeho pozícia nebude
závislá od názoru straníckych bossov. Župa musí byť omnoho silnejšia, musí bojovať
o posilnenie právomocí a kompetencií. Kraje by mali byť protiváhou centrálnej vláde
a nastavovať jej zrkadlo v rozhodnutiach, ktoré sa dotýkajú občanov žijúcich na tomto
území.
Dnes sú známi kandidáti politických strán koalície a opozície. Tento klasický stranícky
prístup je podľa môjho názoru prekonaný. Kraj a jeho ľudia potrebujú úplne niečo iné. Preto
do toho idem, preto kandidujem.

Životopis Štefana Škultétyho
PhDr. Štefan Škultéty sa narodil v roku 1975 v Trenčianskych Tepliciach. Študoval na City University
Bellevue a neskôr na Fakulte Managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
Po absolvovaní ZVS pôsobil v súkromnej sfére v oblasti marketingu a médií. V roku 2002 sa
profesionálne venoval zahraničnej politike. O rok neskôr začal pracovať na Ministerstve obrany
Slovenskej republiky ako poradca ministra obrany a následne ako riaditeľ kancelárie ministra
obrany. Následne pôsobil ako asistent poslanca Národnej rady Slovenskej Republiky. Od
decembra 2006 je primátorom mesta Trenčianske Teplice, dnes už v treťom volebnom období.
Od jesene 2013 je poslancom zastupiteľstva TSK.
Štefan Škultéty je autorom niekoľkých odborných článkov a publikácii na aktuálne spoločenské
témy. Absolvoval množstvo zahraničných a domácich stáží a seminárov na problematiku
komunálnej a regionálnej politiky, čerpania finančných prostriedkov z EÚ fondov, ako aj práce
s mladými ľuďmi.
Medzi jeho záľuby patrí futbal, kde v mladosti ako aktívny hráč reprezentoval mesto
Trenčianske Teplice vo všetkých vekových kategóriách. Okrem futbalu rád hrá tenis a
basketbal. Počas štúdii pracoval v mládežníckych táboroch pre pomoc telesne a duševne
postihnutých ľudí v USA. Hovorí aktívne anglicky a pasívne ruským jazykom. Má o tri roky
mladšieho brata Tomáša. Je ženatý, má syna Jakubka (2004) a dcéru Terezku (2009).
29. júla 2017 ohlásil svoju kandidatúru na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja v nadchádzajúcich voľbách do VÚC 2017.

Error fetching: cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time.