Ing. Miroslav Škvarek, MPH - kandidát na župana Prešovského kraja

Ing. Miroslav Škvarek, MPH –  narodený v roku 1960 v Poprade,  je ženatý, má dve deti. Aktuálne je primátorom mesta Svit, nachádzajúceho sa v najzápadnejšej časti  Prešovského kraja. Je absolventom Slovenskej  vysokej školy technickej, Strojníckej fakulty v Bratislave. V oblasti zdravotníctva pôsobil vyše 20 rokov v manažérskych funkciách. Na pozíciu predsedu Prešovského samosprávneho kraja je nominovaný Slovenskou národnou stranou.

 

 

 

OSOBNÉ INFORMÁCIE :

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Škvarek, MPH
Adresa: Priečna 607/9, 059 21 Svit
Telefón: +421 52 77 568 77
E-mail:  skvarek.svit@gmail.com
Rodinný stav: ženatý
Národnosť: slovenská
Dátum narodenia: 29.04.1960

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI :

Obdobie (od – do)   2014 – doposiaľ
    primátor mesta Svit
     
Obdobie (od – do)   2006-2014
Meno  a adresa Nordika, s.r.o.,
Oblasť podnikania Poradensko-konzultačná spoločnosť
Dosiahnutá pozícia konateľ  spoločnosti
Hlavná pracovná náplň koordinácia činnosti spoločnosti,

Spoločnosť je zameraná na realizáciu systémov riadenia kvality podľa noriem ISO  9001, 14001, 18000, 22000, 27001.

Klientmi spoločnosti sú zväčša zdravotnícke zariadenia v ktorých  sú realizované systémy riadenia kvality a následnými  internými auditmi zameranými na dodržiavanie zavedených manažérskych systémov.

Manažment projektov pri čerpaní  NFP z fondov EÚ.

 

Obdobie (od – do)   1991-2006
Meno  a adresa Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

Dolný Smokovec

Oblasť podnikania Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti  s respiračnými ochoreniami
Dosiahnutá pozícia riaditeľ pre ekonomiku a prevádzku
Hlavná pracovná náplň Činnosti:

– personálne oddelenie, riadenie ľudských  zdrojov za  celú organizáciu,

– ekonomické oddelenie (finančná učtáreň, materiálová učtáreň, sledovanie kapitálových výdavkov,

– oddelenie pre styk so zdravotnými poisťovňami, vyjednávanie zmluvných podmienok,  zmluvy,  styk s klientom  a verejnosťou,

– prevádzkovo-technické oddelenie, zabezpečenie prevádzkových  činností

organizácie,

– investičná výstavba  – realizácia stavieb financovaných z kapitálových výdavkov

– oddelenie liečebnej výživy a stravovania,

 

Obdobie (od – do)   1987 – 1991 
Meno  a adresa NsP Poprad
Oblasť podnikania Poskytovanie zdravotnej starostlivosti  na úrovni nemocnice II. typu
Dosiahnutá pozícia Vedúci prevádzkového odboru
Hlavná pracovná náplň Činnosti:

– investičná výstavba, nákup strojov  a  zariadení pre zdravotníctvo

– prevádzkové činnosť, MTZ a sklady, stravovanie, doprava,

– koordinácia  činností správcov zdravotníckych zariadení riadených vo sfére OÚNZ Poprad (NsP Kežmarok, Poliklinika Svit, Poliklinika Spišská Stará Ves, Lekárenská služba)

– riadenie energetického hospodárstva

 

 

Obdobie (od – do)   1986 – 1987 
Meno  a adresa Agrokombinát Slušovice
Oblasť podnikania Rozsah podnikateľskej činnosti spadal do rôznych oblastí, od poľnohospodárskej výroby až po výrobu strojov  a zariadení a IKT.
Dosiahnutá pozícia Absolventská prax
Hlavná pracovná náplň Činnosti:

– riadenie výroby personálnych počítačov,

– strojárska výroba, pobočka Poprad

 

Vzdelanie  a  kurzy
Obdobie  (od – do)   1981 – 1986
Škola/fakulta Slovenská vysoká škola technická, Strojnícka fakulta  , Bratislava
Odbor – špecializácia Hydraulické stroje a mechanizmy
Získaný titul Inžinier
Obdobie  (od – do)   1995 – 1998
Škola/fakulta Slovenská zdravotnícka univerzita   , Bratislava
Odbor – špecializácia Master of Public Health, odborník  verejného zdravotníctva

Vzdelanie s titulom MPH je zamerané nariadenie a organizáciu práce v zdravotníckych zariadeniach.  Je základným predpokladom pre obsadenie funkcie vyšší manažér v zdravotníctve.

Získaný titul MPH
Obdobie  (od – do)   1994 – 1995
Škola/fakulta HMS – Health management  school, škola  zdravotníckych  manažérov , Bratislava
Odbor – špecializácia Efektívny manažér, zdravotnícky manažment,  Manažment ľudských zdrojov, Integrálne  manažérske zručnosti, Finančno-ekonomický manažment,  Manažment kvality v zdravotníctve
Získaný titul Certificate of completion

 

 

Vo Svite 21.08.2017    Ing. Miroslav Škvarek, MPH

Error fetching: cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time.