jan garaj - kandidat na zupana presova

Ján Garaj sa narodil v roku 1977 v Poprade. Navštevoval Základnú školu v Štrbe, popri tom sa už od mala učil na Ľudovej škole umenia v Štrbe hrať na akordeón.

Ďalšie študijné kroky Jána Garaja pokračovali na Strednej lesníckej škole v Liptovskom Mikuláši. Po skončení strednej školy začal študovať na Karlovej Univerzite v Prahe na právnickej fakulte, kde úspešne získal titul „MGR“. Popri škole pracoval ako Manažér diamantového klubu Hotela Hilton v Prahe a stal sa  Členom fóra slovenských aktivit v Prahe a zároveň vykonával funkciu predsedu spolku Detvan v Prahe.

V roku 2002 nastúpil na základnú vojenskú službu a naberal skúsenosti ako advokátsky koncipient v Liptovskom Mikuláši, kde  pôsobil až do roku 2005. Od roku 2006 vykonáva advokátsku prax v meste Prešov, kde taktiež pôsobí ako dražobník a mediátor.

V roku 2007 získal Ján Garaj titul „JUDr“ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na katedre medzinárodného práva, medzinárodných vzťahov a politiky. Od roku 2008 do roku 2011 pôsobil v dozornej rade IPZ Prešov, a.s. (Priemyselný park mesta Prešov).

V roku 2011 sa stal predsedom predstavenstva spoločnosti JSP Consult, a.s. a v roku 2012 sa stal členom disciplinárnej komisie Obvodnej poľovníckej komory v Poprade.

V roku 2015 Ján Garaj získal titul „MBA“ na Dubnickom technologickom inštitúte. Od tohto roku pôsobí ako Tajomník vedenia skupiny Tartaria (www.tartaria.sk) a od roku 2017 je Predsedom poľovníckeho združenia Vysoké Tatry so sídlom v Štrbe.

Momentálne Ján Garj žije v meste Prešov, je ženatý a má tri deti. Medzi jeho najväčšie záľuby patrí poľovníctvo, príroda, dejepis a literatúra.

Viac o JUDr. Jánovi Garajovi sa môžete dočítať na jeho osobnej stránke www.jangaraj.sk

 

Aktuálne články o Jánovi Garajovi – kandidátovi na župana Prešovského kraja

 

Error parsing: Query returned empty response