Jarmila Tkáčová - kandidátka na županku Košického kraja

 JUDr. Ing. Jarmila Tkáčová

Rozhodla som sa kandidovať na post župnaky, pretože som nespokojná s tým, ako kraj funguje. V prvom rade ako občan takmer necítim, že máme krajskú samosprávu. Župan je viac celebrita, ako reálny správca. Na strane druhej sú tu dlhodobé problémy, ktorých zvládanie zo strany vedenia župy pripomína skôr hasenie požiarov.

Za najväčšie problémy považujem stav cestnej infraštruktúry a hladové doliny. Po rozbitých a chýbajúcich cestách neprídu  investori ani turisti,  nehovoriac o škodách, ktoré na takýchto cestách vznikajú na autách.  Pre chýbajúcu infraštruktúru a nedostatok pracovnej sily chýbajú  podnikatelia, ktorí by investovali do tvorby pracovných miest. V turistickom ruchu  chýba kvalifikovaná pracovná sila ako kuchári, čašníci,  remeselníci. Stagnáciu cítiť hlavne v najchudobnejších  hladových dolinách a osadách. Nezamestnaných je tam veľa, hlavne tých dlhodobo, ktorí už nemajú prakticky žiadne pracovné návyky.

Nepatrím v politike k začiatočníkom, bola som desať rokov poslakyňou NRSR. Posledných päť rokov pracujem ako ekonómka a mám od vysokej politiky odstup. Ako človeku a političke mi táto prestávka  veľmi pomohla,  získala som politický zmysel pre  realitu  a žijem s  každodennými problémami   ľudí.

Ako županka budem osobnosťou, ktorá bude hovorcom a vyjednávačom občanov a  samosprávy. Bude ma vidieť a počuť, budem od kompetrentných žiadať to, čo komunity reálne potrebujú.  Pretože nie úradníci od stola, ale ľudia žijúci v konkrétnej lokalite najlepšie vedia, čo im pomôže zvládať konkrétnu situáciu. A to im musíme dať.  Ako dobrá hospodárka chcem z financií, ktoré má kraj k dispozícii zabezpečiť  oveľa viac úžitku,.  Každé euro obrátim dvakrát  ako mama, ktorá musí z mála zabezpečiť bezchybné fungovanie rodiny. Môj program som zverejnila na webovom sídle www.tkacova.sk

Životopis  JUDr. Ing. Jarmily Tkáčovej

Narodila som sa 8.11.1960 v Krompachoch, zakrátko sme sa presťahovali do Košíc. Po skončení základnej školy som nastúpila na Gymnáziu na Šrobárovej ulici v Košiciach, štvrtý ročník a maturitu som absolvovala na Gymnáziu pre zahraničných študentov v Banskej Štiavnici, kde som sa pripravovala na štúdium ochrany rastlín v Nemecku, na Univerzite Martina Luthera v Halle. Štúdium som ukončila v roku 1984 s červeným diplomom.

Po skončení univerzity som nastúpila ako agronómka pre ochranu rastlín  na JRD Sady nad Torysou, kde som spoznala svojho manžela Alfonza. Máme dve deti, Zuzanka je on air manažérkou v Rádiu Expres  a Janko je advokátskym koncipientom v Košiciach.  V roku 1992 sme s manželom   na sídlisku nad Jazerom postavili a sprevádzkovali Pekáreň u Jarky. Takmer dvadsať rokov sme ponúkali Jazerčanom kvalitné výrobky, na ktoré dodnes spomínajú v našich rozhovoroch.  Od roku 2012  som pracovala ako ekonómka v priemyselnom podniku na výrobu oceľových konštrukcií v Prešove a  od roku 2015 som vedúca ekonomického úseku v súkromnej obchodnej spoločnosti v Košiciach.

Počas podnikania sme sa s manželom aktívne venovali politike a v roku 2002 som bola  zvolená za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky. Vykonávala som mandát  v parlamente  do roku 2012 ako členka výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. V roku 2009 som na základe podnetu občanov v petícii STOP URÁNU predložila do Národnej rady SR návrh zákona o zákaze ťažby uránu na území Slovenska. V tom období nebola zhoda na takomto riešení, ale pod tlakom verejnej mienky  bol zákon v roku 2014 pred komunálnymi voľbami schválený. Teším sa, že dobrá vec sa podarila.

Ako poslankyňa, ktorá tvorí zákony,  som cítila potrebu doplniť si právnické vzdelanie. V roku 2007 som spravila prijímacie skúšky na právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2012 som bola promovaná za magistru práva. Vo februári 2015 som  obhájila rigoróznu prácu s témou daňového a finančného práva. a získala titul JUDr.

 

Error fetching: cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time.