Mgr. Lukáš Parízek (* 9. september 1986, Bratislava) je slovenský politik, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V minulosti pracoval pre Ministerstvo obrany SR a Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Hovorí plynulo po anglicky a rusky, dohovorí sa nemecky a arabsky. Na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja bol nominovaný Slovenskou národnou stranou.

Prečo kandidujem vo voľbách do VÚC

Som rodený Račan, vyrastal som v Bratislave a po rokoch štúdia a stáží v zahraničí som sa vrátil na Slovensko a nastúpil pracovať pre verejnú správu. Mojou silnou devízou je ekonomická diplomacia, bezpečnosť a zahraničné vzťahy.

Kandidujem s hlbokým presvedčením v potenciál Bratislavského kraja a úctou k jeho rôznorodosti. Mám rád tento kraj, verím v novú generáciu politikov aj komunitných aktivistov a spolu s Vami ho chcem robiť lepším miestom pre život. V rôznom veku majú ľudia iné  potreby a očakávania, takže kraj by mal vychádzať v ústrety rodinám s deťmi, študentom, pracujúcim aj seniorom. Bratislavský kraj by mal rozumieť svojím obyvateľom aj turistom.

Tri piliere moderného kraja

Transparente a zodpovedne v každom jednom pilieri.

Koncept inteligentných miest prináša využitie technológie v mestách aj obciach.  Ich potenciál a uplatnenie by mali zabezpečiť plynulú dopravu, čisté životné prostredie, a predovšetkým komunikáciu so samosprávou a kontrolu výkonu moci. Okrem každodenného využitia je dátová analytika nástrojom pre budovanie dlhodobej stratégie a nástrojom na modelovanie reálnych životných situácii, čo dokáže odstraňovať malicherné spory, hádky a osobné preferencie.

V Bratislavskom kraji ožívajú tradície v novej podobe – vinárstvo, kulinárstvo aj remeslá. Príkladom sú vínne cesty, kde z práce skupiny nadšencov vznikol fenomenálny zážitok. Historické stavby vytvorili priestor pre kongresovú turistiku, ktorá v spojení s akademickým potenciálom zaradila náš kraj na svetovú mapu vedeckých podujatí. Nová generácia si uvedomuje ekonomický potenciál tradícií aj prínos pre turistický a komunitný život. Ak budeme budovať nové podnikateľské príležitosti, upevníme zároveň aj spolupatričnosť. Tento pilier budúcnosti predstavuje unikátne spojenie profesionálneho smerovanie a kultúrneho dedičstva.

Bratislavský región sa vyznačuje unikátnou polohou. Máme tu výnimočných susedov od Dunaja aj Moravy, cieľavedomé a ambiciózne okresy a silné mestá. V regióne sú vynikajúce univerzity a školy, pracovití ľudia a skúsenosti, na ktorých vieme stavať, ak sa dokážeme vzájomne počúvať a rešpektovať. Cezhraničná spolupráca nás posúva ďalej v nápadoch, aj ekonomickej prosperite. Turistika je voľnočasové aktivity sú totiž presne tá oblasť, kde si musíme zachovať originalitu a pritom sa vieme ľahko učiť od skúsenejších. V atrakciách si nekonkurujeme, tam sa dopĺňame so všetkými tromi susediacimi krajinami. Odtiaľ je už iba krok k spoločným ekonomickým aktivitám a budovaniu efektívnej infraštruktúry.

Predstava o budúcom fungovaní bratislavskej župy

Ctím si pozitívne veci, ktoré tu už jestvujú – zníženie dlhu župy, zlepšovanie prepojení, opravené niektoré úseky ciest, vybudovanie a označenie cyklistických trás. Slovenská národná strana však vytvára novú predstavu o práci župana, dynamike rozvoja kraja, výstavbe cestnej siete, o smerovaní odborného školstva, sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Program rozvoja  kraja vychádza z obrovského  potenciálu, ktorý stelesňuje Bratislava, Pezinok, Modra, Svätý Jur, Senec, Stupava, Malacky a priľahlé oblasti. Výnimočnosť kraja je v rozvinutom priemysle a službách, sieti vzdelávacích, zdravotných a sociálnych inštitúcii, vinohradníckych a remeselných tradíciách regiónu. Geografická poloha poskytuje obrovské možnosti pre rozvoj obchodu a cestovného ruchu.

Rozvoj priemyslu, uplatnenie technológii a inovácii v regióne prinieslo vysoký počet pracovných miest, ktorý sem priťahuje stále nových obyvateľov. Rastú nároky na bývanie, dopravu, sociálne vybavenie a infraštruktúru. Nové úlohy nie je možné riešiť mechanizmom z minulého storočia. Preto sa pýtam – ako má samotná župa nastavené hodnotenie kvality svojej práce? Ako počúva potreby svojich obyvateľov?

Prioritou je preto modernizovať cestnú sieť, zmeniť orientáciu odborného školstva s prepojením na duálne vzdelávanie a zvýšiť sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre staršiu generáciu. Pri tomto všetkom je potrebné aktívne spolupracovať s partnermi v EÚ s dôrazom na cezhraničnú spoluprácu.

Vzdelanie a kariéra Lukáša Parízka

Po zložení maturitnej skúšky na Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave som študoval medzi rokmi 2006-2012 medzinárodné vzťahy na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. Štúdium som ukončil v roku 2012 s titulom magister.

Ešte počas štúdia som nastúpil ako stážista a neskôr ako konzultant na Sekretariáte Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vo Viedni. V kariére som následne pokračoval na Sekcii obrannej politiky Ministerstva obrany Slovenskej republiky prevažne so zameraním na medzinárodnú spoluprácu. V roku 2015 som nastúpil do Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Odbor komunikácie a medzinárodnej spolupráce.

Od 23. marca 2016 som bol za Slovenskú národnú stranu menovaný do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Na rezorte diplomacie zodpovedám za vzťahy s mimoeurópskymi krajinami, ekonomickú diplomaciu, rozvojovú pomoc a medzinárodné organizácie. Hovorím plynulo po anglicky a rusky, dohovorím sa nemecky a čiastočne arabsky. Všetok voľný čas venujem svojej rodine, športu a v tomto období aj rodinnému vinohradu v Rači.

 

 

Lukáš Parízek

Kazachstan by mal na Slovensku otvoriť veľvyslanectvo, tvrdí Parízek
BRATISLAVA – Kazachstan plánuje otvoriť na Slovensku veľvyslanectvo. Štátneho tajomníka rezortu diplomacie Lukáša Parízka o tom informoval veľvyslanec Seržan Abdykarimov, ktorý sídli v Prahe. Ako…
Kiska si predvolal Parízka: Vysvetlenie k Skripaľovi? Nedostatočné
BRATISLAVA – Vysvetlenie štátneho tajomníka slovenského rezortu diplomacie Lukáša Parízka k tomu, prečo Slovensko nepostupovalo v prípade Skripaľ spoločne so spojencami, nepovažuje prezident Andrej Kiska…
Parízek verí novej bezpečnostnej stratégií, predstavuje kompromis
BRATISLAVA – Bezpečnostná stratégia SR (BS SR) je dobre napísaný dokument, ktorý však treba aktualizovať. Nová stratégia by nemala byť predmetom sporu či už v…
Tvrdý brexit pocítia aj Slováci, môže nás to bolieť
BRATISLAVA – Po slovách britskej premiérky Theresy May o podmienkach vystúpenia z EÚ netreba k situácii pristupovať s nejakou hystériou či predčasnými závermi. Politické špičky…
Kontakt na redakciu