Ľubomír Kolárik sa narodil 28. 8. 1966 v Nových Zámkoch. Po skončení štúdií pracoval 10 rokov ako vojak z povolania vo vojenskom letectve. Po skončení vojenskej činnej služby začal podnikať. Od roku 2007 pri podnikaní venuje charite. Založil nadáciu, ktorá podporuje cudzie projekty, a tiež projekty jeho občianskeho združenia, ktoré poskytuje sociálne služby duševne chorým klientom. Vo voľnom čase sa venuje motorizmu, športu a mládeži ako tréner bojového umenia.

Strana SZSZO bráni práva zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov na všetkých úrovniach, vedie politickú diskusiu, otvára témy a navrhuje riešenia v zdravotnej a sociálnej oblasti,“ doplňuje Kolárik.

Cieľom strany SZSZO sú zmeny v sociálnej a zdravotnej oblasti, zvýšenie informovanosti znevýhodnených občanov, dostupnosť zdravotných a sociálnych služieb, ale aj zvýšenie miezd pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach a sociálnych službách.

Náš zámer, naše ciele a náš program presadzujeme a realizujeme na komunálnej úrovni. A to tak, aby bola zabezpečená v orgánoch VÚC spravodlivosť pri rozdeľovaní a priznávaní príspevkov a kontrola zmluvných vzťahov v súlade so zákonom. Preto som sa rozhodol kandidovať na post bratislavského župana,” hovorí Ľubomír Kolárik, predseda Strany zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov – SZSZO.

Medzi hlavné témy kandidatúry na sú Lepšia dostupnosť k sociálnym službám, informovanosť o sociálnych službách kraja, zlepšenie finančného zabezpečenia sociálnych znevýhodnených občanov a zlepšenie možností športovania pre deti, nielen zo sociálne slabších skupín.

Error fetching: cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time.