JUDr. Mgr. Jozef Uhler (* 1976) je slovenský komunálny politik, občiansky aktivista a nezávislý kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja vo voľbách v roku 2017. V súčasnosti poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za mestskú časť Bratislava – Jarovce, kde pôsobí od roku 2010 ako predseda Komisie dopravy a informačných systémov MsZ. Je tiež zástupcom starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce.

Vzdelanie

Vyštudoval informatiku na Matematicko-fyzikálnej fakulteUniverzity Komenského v Bratislave (dnes FMFI UK). Titul Mgr. získal za diplomovú prácu na tému elektronické peniaze v roku 1999. Vzdelanie si neskôr rozšíril štúdiom práva na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde v roku 2016 úspešne zložil rigoróznu skúšku a získal titul JUDr. so špecializáciou na trestné právo.

Profesionálna kariéra

Profesionálnu kariéru začal počas štúdia informatiky ako správca počítačovej siete slovenského vydavateľstva Slovart, spol.s.r.o. a spoločnosti Intecom France SARL. Následne spolu so spolužiakmi z vysokej školy založil spoločnosť open systems s.r.o., kde sa aktívne venuje správe počítačových sietí – ako špecialista na informačné technológie a systémový architekt.

Od roku 2011 pôsobí ako člen Dozornej rady Dopravného podniku Bratislava, a.s., kde je súčasne podpredsedom a kde v predchádzajúcom volebnom období zastával pozíciu predsedu.

V roku 2010 sa tiež stal členom trestného senátu Okresného súdu Bratislava V., kde pôsobí dodnes.

O rok neskôr prijal aj funkciu predsedu Rady školy Základnej školy s materskou školou, Trnková 1, Bratislava-Jarovce.

Politická činnosť

Prvýkrát kandidoval na poslanca mestského zastupiteľstva za mestskú časť Jarovce v roku 2010 za koalíciu pravicových strán SDKÚ-DS, MOST-HÍD, KDH, SaS a OKS. Dôveru mu prejavilo vyše 53 % voličov. Poslanecký mandát obhájil aj v roku 2014 kandidatúrou s podporou koalície strán SDKÚ-DS, MOST-HÍD, SaS a Sieť, so ziskom 83 % celkových odovzdaných hlasov. V mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy pôsobí už druhé volebné obdobie ako predseda Komisie dopravy a informačných systémov.

Súbežne tiež úspešne kandidoval na poslanca Miestneho zastupiteľstva v Jarovciach, kde v dvoch voľbách po sebe získa najvyššiu podporou spomedzi všetkých kandidátov. V roku 2012 sa stal tiež zástupcom starostu.

V júni 2016 na tlačovej besede ohlásil záujem kandidovať na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja vo voľbách v roku 2017 ako nezávislý kandidát. Jeho záujmom je, aby ľudia z Bratislavy a okolia boli hrdí na to, že žijú tam, kde je dobre, kde veci fungujú, kde existuje kvalitný život cez týždeň i cez víkend. Dôležité podľa neho je aj to, aby obyvatelia, ktorí sa tu nenarodili, považovali bratislavský kraj za svoj domov. A aby tí, ktorí tu žijú od detstva, videli svoju budúcnosť doma a nie za hranicami.

Občiansky aktivizmus

Je spoluzakladateľom OZ VERITAS, ktorého hlavným cieľom je „podporovať dobré veci“, čo má občianske združenie aj vo svojom logu.

Na základe jeho iniciatívy sa podarilo zrekonštruovať dvor materskej školy v Jarovciach, vybudovať dopravné ihrisko, zrekonštruovať hokejbalové ihrisko, zmodernizovať triedy základnej školy, zreštaurovať kultúrne pamiatky, podporovať vznik a udržanie detských futbalových družstiev, vyrobiť dokumentárny film o tradíciách v mestskej časti Jarovce, podporiť vznik edukačného videoklipu k piesni o vybraných slovách, každoročne organizovať akcie zamerané na podporu vypĺňania voľného času detí a mnoho ďalších vecí.

Jozef Uhler od roku 2009 vydáva aj jediné miestne periodikum Jarovské noviny, ktoré ako šéfredaktor napĺňa obsahom, graficky pripravuje a zároveň financuje.

Osobný život

Jozef Uhler je ženatý a má dvoch synov.

Error fetching: cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time.