Martin Juhaniak sa narodil v roku 1983 v Brezne. Študoval na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Po vysokej škole pracoval ako vedúci majetkového odboru na Obvodnom úrade v Brezne, ako vyšetrovateľ ekonomickej kriminality a korupcie pri PZ v Banskej Bystrici a v súčasnosti zastáva funkciu prednostu Mestského úradu v Brezne. S prácou vo verejnej správe má desaťročné skúsenosti. Vo voľnom čase sa rád venuje rodinnej pekárni – Breznianska cukráreň, ktorá sa špecializuje na tradičnú výrobu horehronských koláčov.